Oversigt

Se andet morgenmøde

Afholdes:
23/1/2023
Full name
11 Jan 2022
5 min read

Se eller gense En Vej til Alles andet morgenmøde fra den 5. december 2022. Her kan du møde ungeindsatserne Lær for Livet og Ungegarantien. Og så fortæller direktør for socialområdet i Bikubenfonden Sine Egede og Dorte Bukdahl fra Mobilize om de af En Vej til Alles anbefalinger, som handler om systemiske forudsætninger.

Se videoen via linket herunder.

Full name
Job title, Company name